Försäljningsvillkor

Leverantören förbehåller sig rätten att godkänna order. Leverans sker fritt vårt eller STI-Tool ABs lager om inte annat avtalats, i övrigt tillämpas leveransvillkor NL-09.

Priser
Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. Prisförändringar kan orsakas av omständigheter utom vår kontroll t.ex väsentligt ändrade leverantörspriser eller valutaförändringar. Frakt tillkommer.

Sortiment
Våra leverantörer strävar efter att kontinuerligt förbättra sina produkter. Vi kan därför undantagsvis tvingas till mindre ändringar i utförandet.

Garantivillkor
På samtliga handverktyg lämnas full fabriksgaranti utan tidsbegränsning sk. Livstidsgaranti. Eventuella undantag meddelas på fakturan. Handhavandet av verktygen skall dock ha skett på ett fackmannamässigt sätt.

Skärande verktyg
På skärande verktyg lämnas garanti mot tillverkningsfel.

Maskiner m.m.
På maskiner så som KOMPRESSORER, TRYCKLUFTSMASKINER, DOMKRAFTER, ELHANDVERKTYG, PLASMASKÄRARE, SVETSAR mm. lämnas 6 månaders fabriksgaranti. Den felaktiga maskinen skall skickas med betald frakt till leverantören. Tag dock alltid kontakt med leverantören innan ni returnerar godset.

Om reparationen kan hänföras till garantifel repareras maskinen kostnadsfritt och den av kunden erlagda frakten krediteras. Maskiner som tillsänts oss mot mottagarfrakt löses EJ ut, utan returneras.

Returer
Vid retur av varor skall följande iakttagas. Packsedeln i original eller kopia skall medsändas. Varorna skall med betald frakt returneras med den fraktförare som levererat varorna. Vi ansvarar ej för skador uppkomna under returtransporten. Beror returen på fel från vår sida ersätter vi fraktutlägg och varunettovärde. Övriga felfria återlämnade varor krediteras med 75% av nettovärdet enligt fakturan.

Regler vid handhavande av transportskadat gods
Tag omedelbart kontakt med den som utförde transportuppdraget. Transportbolaget tar då kontakt med oss för att avgöra om ersättningsleverans eller annan skadereglering skall ske. I inget fall kommer våra kunder att bli skadelidande på grund av eventuell fraktskada. Indirekta kostnader ersätts dock ej. Viktigt! Vid konstaterad fraktskada skall alltid transportbolaget omedelbart kontaktas. Vi har icke möjlighet, att anmäla skadat gods, som levererats till kunder, då vi icke har möjligheter att besiktiga godset, sedan godset övergått i köparens vård.

Betalningsvillkor
Solida köpare erhåller avtalad kredit räknat från utleveransdatum. Avdrag för kassarabatter eller liknande medges ej. Vid betalning efter förfallodag utgår lagstadgad dröjsmålsränta. Dessutom utgår påminnelseavgift.

Felskrivningar
Vi reserverar oss för ev felskrivningar i reklam- och annons-utskick. Det åligger alltid var kund att säkerställa rätt pris på varje produkt, detta görs via kundtjänst alternativt vid orderbekräftelse.

Force majeure
I händelse av strejk , lockout, blockad, import- och exportförbud, krig, revolution, farsot, ishinder, tullförhöjningar, eldsvåda, materialbrist, prishöjningar hos leverantören eller annan force majeure och omständigheter utom vår kontroll äger säljaren rätt att helt eller delvis annullera denna order.